فرازپردازان – کارخانه توسعه نرم‌افزار

http://farazpardazan.com

ادامه مطلب

مقدمات رشد در مارکت و ترافیک ارگانیک – ارایه در کژوال کمپ ۱۳۹۹

https://www.aparat.com/v/wnlmR/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

ادامه مطلب

بازیهای رایانه ای و معضل تحریم – مصاحبه با رادیو گفت و گو ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=29&e=148318742

ادامه مطلب

آداب معاشرت در پیام رسان تلگرام و واتز‌اپ

مدت‌هاست که مکالمه های حضوری و تلفنی، جای خودشان را به پیام رسان ها داده‌اند. با اینکه پیام دادن در این پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام یا واتزاپ سریع و راحت است، اما چالش‌های خودش را دارد. کلمات ممکن...

ادامه مطلب

گفت گو با امیرحسین فصیحی در «فن کست»

https://castbox.fm/episode/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84—%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-id2222805-id207375953

ادامه مطلب

GT: Speed Club

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingkodestudio.z2h&hl=en_US

ادامه مطلب

دومین پادکست رشدینو با امیرحسین ثقه الاسلامی

https://castbox.fm/episode/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%2F-%D9%81%D8%B5%D9%84-3-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-14-id1987118-id187994579?country=us

ادامه مطلب

راهنمای تعیین هدف برای زندگی – اسلاید درس‌هایی از بیست تا سی

کسانی جهان را تغییر میدهند که هدف‌هایشان را می‌نویسند. کسانی اطرافشان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند که تکلیفشان در زندگی با خودشان و کارشان و مردم مشخص است و رسالتشان در زندگی را می‌دانند....

ادامه مطلب

Spring 2018 Reading List

Here is my reading list for Spring 2018: Envisioning Real Utopias By Erik Olin Wright 80,000 Hours by Benjamin Rodd Built by Roma Agrawal Be More Pirate Annihilation by Jeff Vandermeer Authority by Jeff Vandermeer Acceptance by Jeff Vandermeer...

ادامه مطلب

Percity Game

پرسیتی (یا همان پرشین سیتی) یک بازی در مورد شهری ایرانیست. یک مزرعه‌ی ایرانی با نانوایی سنگک، با مرغ‌های تپل محلی و شهروندانی که درخواست‌های مختلفشان را از دست با کفایت یک مدیر طلب میکنند. کسی که...

ادامه مطلب