راهنمای تعیین هدف برای زندگی – اسلاید درس‌هایی از بیست تا سی

کسانی جهان را تغییر میدهند که هدف‌هایشان را می‌نویسند. کسانی اطرافشان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند که تکلیفشان در زندگی با خودشان و کارشان و مردم مشخص است و رسالتشان در زندگی را می‌دانند....

ادامه مطلب

Spring 2018 Reading List

Here is my reading list for Spring 2018: Envisioning Real Utopias By Erik Olin Wright 80,000 Hours by Benjamin Rodd Built by Roma Agrawal Be More Pirate Annihilation by Jeff Vandermeer Authority by Jeff Vandermeer Acceptance by Jeff Vandermeer...

ادامه مطلب

Percity Game

پرسیتی (یا همان پرشین سیتی) یک بازی در مورد شهری ایرانیست. یک مزرعه‌ی ایرانی با نانوایی سنگک، با مرغ‌های تپل محلی و شهروندانی که درخواست‌های مختلفشان را از دست با کفایت یک مدیر طلب میکنند. کسی که...

ادامه مطلب

استودیو بازی‌سازی تاد

http://www.tod.ir

ادامه مطلب

سیبچه – بازار نرم‌افزارهای iOS

http://www.sibche.com

ادامه مطلب

Zororoca

Zororoca was a startup I had cofounded in 2013. Zororoca was a distribution platform for children’s ebooks that incentivised children to learn and discover new books through simple social gameplay.

ادامه مطلب

Fruitcraft Game

Fruitcraft Trading Card Game is a massively multiplayer online collectible card game app on mobile, with fruit warriors. Since its launch, Fruitcraft has been downloaded over 2 million times and has been the top selling game in the...

ادامه مطلب

Situationist App

Situationist is an iPhone app that makes your everyday life more thrilling and unpredictable. Situationist app alerts members to each other’s proximity and gets them to interact in random “situations”. These situations vary from the friendly “Hug...

ادامه مطلب

TubeTap App

TubeTap is the app that helps you claim refunds when you’re later than the estimated journey time on the Tube. If you’re more than 15 minutes later than the estimated journey time and the delay was within...

ادامه مطلب

Super Monko Studio

Super Monko Studio was an indie app development studio. We developed entertainment apps, mostly for a young audience.

ادامه مطلب