فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

استارتاپ گرایند تهران

https://www.aparat.com/v/kRN3D/

ادامه مطلب

آداب معاشرت در پیام رسان تلگرام و واتز‌اپ

مدت‌هاست که مکالمه های حضوری و تلفنی، جای خودشان را به پیام رسان ها داده‌اند. با اینکه پیام دادن در این پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام یا واتزاپ سریع و راحت است، اما چالش‌های خودش را دارد. کلمات ممکن است درست فهمیده نشوند و یا بدون...

ادامه مطلب

گفت گو با امیرحسین فصیحی در «فن کست»

https://castbox.fm/episode/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84—%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-id2222805-id207375953

ادامه مطلب

GT: Speed Club

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingkodestudio.z2h&hl=en_US

ادامه مطلب

دومین پادکست رشدینو با امیرحسین ثقه الاسلامی

https://castbox.fm/episode/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%2F-%D9%81%D8%B5%D9%84-3-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-14-id1987118-id187994579?country=us

ادامه مطلب