فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

GT: Speed Club

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingkodestudio.z2h&hl=en_US

ادامه مطلب

دومین پادکست رشدینو با امیرحسین ثقه الاسلامی

https://castbox.fm/episode/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%2F-%D9%81%D8%B5%D9%84-3-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-14-id1987118-id187994579?country=us

ادامه مطلب

راهنمای تعیین هدف برای زندگی – اسلاید درس‌هایی از بیست تا سی

کسانی جهان را تغییر میدهند که هدف‌هایشان را می‌نویسند. کسانی اطرافشان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند که تکلیفشان در زندگی با خودشان و کارشان و مردم مشخص است و رسالتشان در زندگی را می‌دانند. اسلاید‌های پیوست که میتوانید در لینک زیر...

ادامه مطلب

Spring 2018 Reading List

Here is my reading list for Spring 2018: Envisioning Real Utopias By Erik Olin Wright 80,000 Hours by Benjamin Rodd Built by Roma Agrawal Be More Pirate Annihilation by Jeff Vandermeer Authority by Jeff Vandermeer Acceptance by Jeff Vandermeer Borne by Jeff Vandermeer

ادامه مطلب

Percity Game

پرسیتی (یا همان پرشین سیتی) یک بازی در مورد شهری ایرانیست. یک مزرعه‌ی ایرانی با نانوایی سنگک، با مرغ‌های تپل محلی و شهروندانی که درخواست‌های مختلفشان را از دست با کفایت یک مدیر طلب میکنند. کسی که شهر را مدیریت کند، گسترش بدهد، تولید...

ادامه مطلب