فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

Spring 2018 Reading List

Here is my reading list for Spring 2018: Envisioning Real Utopias By Erik Olin Wright 80,000 Hours by Benjamin Rodd Built by Roma Agrawal Be More Pirate Annihilation by Jeff Vandermeer Authority by Jeff Vandermeer Acceptance by Jeff Vandermeer Borne by Jeff Vandermeer

ادامه مطلب

Percity Game

پرسیتی (یا همان پرشین سیتی) یک بازی در مورد شهری ایرانیست. یک مزرعه‌ی ایرانی با نانوایی سنگک، با مرغ‌های تپل محلی و شهروندانی که درخواست‌های مختلفشان را از دست با کفایت یک مدیر طلب میکنند. کسی که شهر را مدیریت کند، گسترش بدهد، تولید...

ادامه مطلب

TOD

http://www.tod.ir

ادامه مطلب

Zororoca

Zororoca was a startup I had cofounded in 2013. Zororoca was a distribution platform for children’s ebooks that incentivised children to learn and discover new books through simple social gameplay.

ادامه مطلب

Fruitcraft Game

Fruitcraft Trading Card Game is a massively multiplayer online collectible card game app on mobile, with fruit warriors. Since its launch, Fruitcraft has been downloaded over 2 million times and has been the top selling game in the Middle East.

ادامه مطلب