فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

آداب معاشرت در پیام رسان تلگرام و واتز‌اپ

مدت‌هاست که مکالمه های حضوری و تلفنی، جای خودشان را به پیام رسان ها داده‌اند. با اینکه پیام دادن در این پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام یا واتزاپ سریع و راحت است، اما چالش‌های خودش را دارد. کلمات ممکن است درست فهمیده نشوند و یا بدون...

ادامه مطلب

گفت گو با امیرحسین فصیحی در «فن کست»

https://castbox.fm/episode/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84—%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-id2222805-id207375953

ادامه مطلب

GT: Speed Club

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingkodestudio.z2h&hl=en_US

ادامه مطلب

دومین پادکست رشدینو با امیرحسین ثقه الاسلامی

https://castbox.fm/episode/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%2F-%D9%81%D8%B5%D9%84-3-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-14-id1987118-id187994579?country=us

ادامه مطلب

راهنمای تعیین هدف برای زندگی – اسلاید درس‌هایی از بیست تا سی

کسانی جهان را تغییر میدهند که هدف‌هایشان را می‌نویسند. کسانی اطرافشان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند که تکلیفشان در زندگی با خودشان و کارشان و مردم مشخص است و رسالتشان در زندگی را می‌دانند. اسلاید‌های پیوست که میتوانید در لینک زیر...

ادامه مطلب