فهرست خواندنی‌های پیشنهادی من

Percity Game

پرسیتی (یا همان پرشین سیتی) یک بازی در مورد شهری ایرانیست. یک مزرعه‌ی ایرانی با نانوایی سنگک، با مرغ‌های تپل محلی و شهروندانی که درخواست‌های مختلفشان را از دست با کفایت یک مدیر طلب میکنند. کسی که شهر را مدیریت کند، گسترش بدهد، تولید...

ادامه مطلب

TOD

http://www.tod.ir

ادامه مطلب

Zororoca

Zororoca was a startup I had cofounded in 2013. Zororoca was a distribution platform for children’s ebooks that incentivised children to learn and discover new books through simple social gameplay.

ادامه مطلب

Fruitcraft Game

Fruitcraft Trading Card Game is a massively multiplayer online collectible card game app on mobile, with fruit warriors. Since its launch, Fruitcraft has been downloaded over 2 million times and has been the top selling game in the Middle East.

ادامه مطلب

Situationist App

Situationist is an iPhone app that makes your everyday life more thrilling and unpredictable. Situationist app alerts members to each other’s proximity and gets them to interact in random “situations”. These situations vary from the friendly “Hug me for 5 seconds exactly” or “Compliment...

ادامه مطلب